Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci
Sekce pro funkční mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

Organizátoři

Předsednictví workshopu:
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

Vědecký a programový výbor:
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

Organizační výbor:
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
předseda organizačního výboru

MUDr. Bc. Aleš Grambal
Bc. Hana Hettychová
MUDr. Pavel Hok
MUDr. Pavel Otruba, MBA
MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.
MUDr. Tomáš Veverka, Ph.D.

Témata

Funkční MR v neurovědách
Funkční MR metodologie

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., přednosta Neurologické kliniky FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Organizační informace

Termín konání:
9. - 10. dubna 2015

Místo konání:
Arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí 3, Olomouc

Jednací jazyk:
český, anglický

Registrace účastníků:

9. 4. 2015

  15.00–18.00 hodin,

  Arcidiecézní muzeum

10. 4. 2015

  8.30–11.00 hodin,

  Arcidiecézní muzeum

Odborné přednášky a postery

Přednášky:
Délka přednášky 10 minut.
Dataprojekce, akceptovány jsou CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003, Power Point 2007, XP, PDF). Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

Postery: šířka 90 cm, výška 120 cm.

Abstrakta:
Pokyny pro zaslání abstraktu:
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah max. 2500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny.

Termín dodání abstraktu: 15. 3. 2015

Text pošlete elektronicky na adresu: phlustik@upol.cz

Organizátoři si vyhrazují právo zařadit přihlášený příspěvek buď jako ústní sdělení nebo poster.
Informace o přijetí přednášky nebo posteru bude prezentujícímu autorovi zaslána do 20. 3. 2015.

Přihlášky k účasti

Přihlášky k účasti na webu (on line nebo ke stažení). Přihlášku je možno poslat elektronicky nebo poštou na Konferenční servis UP.

Termín zaslání přihlášky: 15. 3. 2015

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference, získání materiálů, účast na doprovodném programu a certifikát ČLK.

Potvrzení registrace zašleme všem přihlášeným e-mailem do 25. 3. 2015.

Akreditace

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

Poplatky

Registrační poplatek:

 

platba do 15. 3. 2015

   platba po 15. 3. 2015  

lékaři / VŠ pracovníci   

500,- Kč

700,- Kč

Studenti v magisterském a doktorském studijním programu a členové Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP s aktivní účastí registrační poplatek neplatí.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, oběd dne 10. 4. 2015, občerstvení během přestávek, certifikát ČLK.

Registrační poplatek prosíme uhradit převodem na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 20. 3. 2015:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 19-1096330227/0100,
Variabilní symbol 999021112
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT kód banky: KOMBCZPPxxx

Po 20. 3. 2015 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

Prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení společně s přihláškou k účasti nebo na email: jitka.hybnerova@upol.cz.

Společenský večer

Uskuteční se dne 9. 4. 2015 v prostorách restaurace Svatováclavský pivovar . Svůj zájem o účast na společenském večeru vyznačte v přihlášce k účasti.

Ubytování

Ubytování je rezervováno v termínu 9. -10. 4. 2015 v hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc (www.hotelflora.cz) a v hotelu Arigone, Univerzitní 20, Olomouc (www.arigone.cz).

Požadavek na ubytování vyznačte v přihlášce.
Podmínkou pro zajištění ubytování je včasné zaslání přihlášky k účasti a dokladu o zaplacení registračního poplatku. Ubytovací kapacity budou naplňovány postupně podle data došlé přihlášky. Pokud žádáte dvoulůžkový pokoj, uvádějte vždy jméno osoby, se kterou si přejete být ubytováni.
Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

Stravování

Dne 10. 4. 2015 je zajištěn oběd v místě konání konference.

Zrušení účasti

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu na Konferenční servis UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 31. 3. 2015 budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

Důležité termíny

Termín zaslání přihlášky k účasti   

15. 3. 2015

Termín dodání abstrakt  

15. 3. 2015

Termín zaplacení poplatků  

20. 3. 2015

Potvrzení o přijetí přednášky nebo posteru   

20. 3. 2015

Potvrzení registrace   

25. 3. 2015

Kontakty

Vědecký sekretariát:

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Tel.: +420 588 443 419
E-mail: phlustik@upol.cz

Registrace a ubytování:

Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Jitka Hýbnerová
Tel.: 585 631 125
E-mail: jitka.hybnerova@upol.cz