Vzdělávací workshop – pokročilé přístupy v měření a analýze fMRI dat

9. dubna 2015 od 9:00 h.
Univerzitní kampus MU, budova A35, seminární místnost 145, Kamenice 5, Brno (teoretická část)

Workshop bude zaměřen na magisterské i doktorské studenty a začínající výzkumníky v oblasti fMRI bez ohledu na primární oblast vzdělání. Předpokládá se však určitá základní znalost/představa o problematice funkčního mapování mozku či obecně zobrazování pomocí MR tomografu

Tematicky bude workshop pokrývat tyto oblasti:

  • Stručný přehled obecných postupů zpracování fMRI dat a přehled metod analýzy konektivity
  • Resting-state fMRI a jeho specifika
  • Simultánní měření fyziologických signálů (EKG, dýchání, ...) při fMRI, praktické aspekty, zpracování elektrofyziologických dat pro následné použití v analýze fMRI
  • Pokročilé způsoby potlačení fyziologických artefaktů ve fMRI datech s využitím i bez využití reálných fyziologických záznamů (RETROICOR, CORSICA, ...)
  • Mapování a potlačení pohybových artefaktů ve fMRI datech
  • Ukázky možných problémů při předzpracování či statistické analýze fMRI dat
  • Pilotní praktické postřehy při měření a analýze fMRI v 3T skeneru oproti 1,5 T

Akce přímo předchází 11. mezinárodnímu workshopu funkční magnetické rezonance v Olomouci,
který bude začínat cca od 17:00 h téhož dne (9. 4. 2015). Doprava z Brna do Olomouce bude možná zvláštním autobusem s odjezdem přímo z kampusu ve 14:00. Zájem o dopravu do Olomouce, prosím, nahlaste současně s registrací na vzdělávací workshop.

Účast na vzdělávacím workshopu je bezplatná, ale vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci emailem na adresu michal.mikl@ceitec.muni.cz

Aktuality a podrobný program naleznete brzy také na www.hubram.cz a na http://fmri.mchmi.com

Initiates file downloadPozvánka na doprovodnou akci (pdf)