Univerzita Palackého v Olomouci
ve spolupráci se Sekcí pro funkční mapování mozku
České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádá

  

11. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP
FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

 

Olomouc
9. – 10. dubna 2015